Připravil jsem vizuál Soutěže firemních publikací – Zlatý středník 2012. Důraz na to nejdůležitější – účel, cena, umístění… s konstrukcí zlatého řezu v pozadí.

 

I’ve made a full visual for Zlaty strednik 2012 – the most important is the most visible – function, prize etc. with the golden ratio construction in the background