Kompletní vizuál festivalu FAMUFEST NOIR 2012 – plakáty, pozvánky, programy, katalog, web, doprovodné akce.

Complete visual ID for festival FAMUFEST NOIR 2012 – posters, invitations, programmes, catalogue, web, festival’s events