Den daňové svobody upozorňuje na výši daňového břemene a velikost veřejného sektoru. Jak funguje zdanění pohonných hmot? V ceně každého litru benzinu i motorové nafty jsou obsaženy dvě daňové složky – spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Daňový podíl na konečné ceně pohonných hmot, které platíme na čerpací stanici, činí více než polovinu. Stát tak prostřednictvím daní omezuje kupní sílu lidí. Představte si, že byste si natankovali pohonné hmoty na výlet do Vídně. Bez existence zdanění pohonných hmot byste však za stejnou sumu peněz dojeli až do chorvatského Záhřebu! Menší daně státu = větší kupní síla lidí.

 

Jak funguje zdanění piva? V ceně každého půllitru piva jsou obsaženy dvě daňové složky – spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Daňový podíl na konečné ceně ležáku plzeňského typu, který si v obchodě koupíte na víkendové grilování, činí zhruba jednu čtvrtinu. Stát prostřed- nictvím daní omezuje kupní sílu lidí. Za každá čtyři piva, která si koupíte pro sebe, tak vlastně zaplatíte jedno pivo navíc pro stát. Menší daně státu = větší kupní síla lidí.

 

Cooperation with Ondřej Nečas