Hlavní myšlenkou vizuálního stylu Asociace content marketingu je “spojení” – asociace, a “obsah” – content. Jako hlavní nosný prvek bylo zvoleno počáteční písmeno té nejdůležítější složky, contentu, písmeno “C”. Umístěním do kruhu bez dalších úprav na první pohled připomíná známý symbol copyrightu ©. Naše logo ale vytváří nový, svůj vlastní.

Písmeno “C” je spojeno “uhlopříčkou”, která symbolizu- je propojení dvou různých stran a současně uzavírá
v symbolu prostor, který vytváří pomyslný obsah litery. Jednoduchou symbolikou je tak naplněna myšlenka spojení i obsahu.

 

Made under Freya CZ.